Zrównoważony rozwójZaangażowanie w ochronę środowiska na całym świecie

Grupa intermas przewodzi zmianom poprzez poszanowanie zarówno środowiska, jak i społeczności. obowiązujące w całej naszej firmie polityki i strategie stanowią gwarancję naszych dążeń ku stworzeniu lepszego świata.

intermasgroup recycling

Gospodarka obiegowa

Grupa koncentruje się na zmniejszaniu ilości pozostających odpadów. W tym celu podejmujemy różne działania, tak aby wykorzystywać odpady ponownie lub ograniczać ich ilość. Współpracujemy ze specjalistycznymi zakładami, na przykład wysypiskami śmieci, aby skuteczniej gromadzić tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Ponadto stworzyliśmy spółkę zależną Intermas Nets Recycling, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów.

Recykling w Intermas Nets Recycling

Spółka zależna Intermas Nets Recycling wyznacza kierunek, w którym powinny zmierzać dążenia na rzecz ograniczania odpadów produkcyjnych. Analizuje ona i ocenia cały łańcuch wartości, w ramach którego powstają odpady — od pozyskania surowców po wytworzenie gotowych towarów.

Jej główne zadanie polega na przetwarzaniu tworzyw sztucznych takich jak butelki, pojemniki czy inne odpady przemysłowe w plastikowe arkusze (HDPE) do wykorzystania jako surowiec w różnych branżach.

garbage recycling intermas
Low consumption light bulbs on the ceiling

Niższe zużycie energii

Wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Intermas są wyposażone w energooszczędne źródła światła LED, dzięki czemu zużywają mniej energii elektrycznej. Ponadto wdrożenie systemów zarządzania (zgodnych z normą ISO 14001) w ośrodkach produkcyjnych umożliwia monitorowanie i kontrolowanie zagrożeń i negatywnych skutków dla środowiska. 

Wpływ transportu

W 2019 roku Grupa Intermas wdrożyła innowacyjną architekturę cyfrową w celu ograniczenia negatywnego wpływu, jaki na środowisko miało przemieszczanie się naszych pracowników w ramach obowiązków służbowych. Cyfrowa integracja placówek Grupy w różnych krajach obejmuje szereg elementów:

- sale wideokonferencyjne,
- Skype dla firm i usługa Voice over IP (VoIP),
- aplikacje do pracy mobilnej na telefony komórkowe, laptopy i komputery PC.

People in front of screens doing a visioconference
selective separation intermasgroup

Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju przez pracowników

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju zależy również od naszych pracowników. Grupa Intermas nadzoruje odpady produkowane przez pracowników we wszystkich zakładach, biurach i ośrodkach. W każdej placówce znajdują się kosze na śmieci, wyraźnie oznakowane kolorami i przeznaczone na różne odpady.

Wykorzystywanie ekologicznie pozyskiwanych produktów i kontrolowanie całego cyklu życia naszych produktów

Grupa Intermas wykorzystuje polietylen i polipropylen — dwie żywice termoplastyczne, które należą do najczęściej stosowanych i spotykanych na co dzień. Są nieszkodliwe dla człowieka, nie zanieczyszczają środowiska i podlegają całkowitemu recyklingowi. Używane surowce są, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, wolne od metali ciężkich.