Zrównoważony rozwójZaangażowanie w ochronę środowiska na całym świecie

Grupa intermas przewodzi zmianom poprzez poszanowanie zarówno środowiska, jak i społeczności. obowiązujące w całej naszej firmie polityki i strategie stanowią gwarancję naszych dążeń ku stworzeniu lepszego świata.

intermasgroup recycling

Gospodarka obiegowa

Grupa koncentruje się na zmniejszaniu ilości pozostających odpadów. W tym celu podejmujemy różne działania, tak aby wykorzystywać odpady ponownie lub ograniczać ich ilość. Współpracujemy ze specjalistycznymi zakładami, na przykład wysypiskami śmieci, aby skuteczniej gromadzić tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Ponadto stworzyliśmy spółkę zależną Intermas Nets Recycling, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów.

Recykling w Intermas Nets Recycling

Spółka zależna Intermas Nets Recycling wyznacza kierunek, w którym powinny zmierzać dążenia na rzecz ograniczania odpadów produkcyjnych. Analizuje ona i ocenia cały łańcuch wartości, w ramach którego powstają odpady — od pozyskania surowców po wytworzenie gotowych towarów.

Jej główne zadanie polega na przetwarzaniu tworzyw sztucznych takich jak butelki, pojemniki czy inne odpady przemysłowe w plastikowe arkusze (HDPE) do wykorzystania jako surowiec w różnych branżach.

garbage recycling intermas
Low consumption light bulbs on the ceiling

Niższe zużycie energii

Wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Intermas są wyposażone w energooszczędne źródła światła LED, dzięki czemu zużywają mniej energii elektrycznej. Ponadto wdrożenie systemów zarządzania (zgodnych z normą ISO 14001) w ośrodkach produkcyjnych umożliwia monitorowanie i kontrolowanie zagrożeń i negatywnych skutków dla środowiska. 

Wpływ transportu

W 2019 roku Grupa Intermas wdrożyła innowacyjną architekturę cyfrową w celu ograniczenia negatywnego wpływu, jaki na środowisko miało przemieszczanie się naszych pracowników w ramach obowiązków służbowych. Cyfrowa integracja placówek Grupy w różnych krajach obejmuje szereg elementów:

- sale wideokonferencyjne,
- Skype dla firm i usługa Voice over IP (VoIP),
- aplikacje do pracy mobilnej na telefony komórkowe, laptopy i komputery PC.

People in front of screens doing a visioconference
selective separation intermasgroup

Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju przez pracowników

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju zależy również od naszych pracowników. Grupa Intermas nadzoruje odpady produkowane przez pracowników we wszystkich zakładach, biurach i ośrodkach. W każdej placówce znajdują się kosze na śmieci, wyraźnie oznakowane kolorami i przeznaczone na różne odpady.

Wykorzystywanie ekologicznie pozyskiwanych produktów i kontrolowanie całego cyklu życia naszych produktów

Grupa Intermas wykorzystuje polietylen i polipropylen — dwie żywice termoplastyczne, które należą do najczęściej stosowanych i spotykanych na co dzień. Są nieszkodliwe dla człowieka, nie zanieczyszczają środowiska i podlegają całkowitemu recyklingowi. Używane surowce są, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, wolne od metali ciężkich.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Czytaj więcej