Procesy produkcyjneFundament naszej działalności

Technologia: wpisana w nasze DNA

Najważniejsze aspekty charakterystyki siatek to struktura (kształt nici, łączniki, grubość, kąt i odległość między nićmi), materiały (surowce + dodatki + barwniki), szerokość i kolor.

Proces wytłaczania obejmuje wiele etapów, a najważniejsze z nich to:

Proces wytłaczania
U postawy wszystkich naszych produktów stoi proces wytłaczania siatek.

POLIPROPILÉN (PP) 
POLIAMID 6 (PA6) 
POLIETILÉN NAGY ÉS ALACSONY SŰRŰSÉGŰ  (HDPE – LDPE)
POLIÉSZTER - POLIBUTILÉN TETRAFTALÁT (PBT)

Wytłaczanie siatek plastikowych to proces ciągłego przekształcania materiałów ropopochodnych, takich jak polimery. W jego trakcie materiały są przetapiane i formowane w rurkowe lub płaskie struktury z otworami.

W przeciwieństwie do produktów tkanych uformowanie końcowego produktu wytłaczanego następuje w chwili zgrzania ze sobą nici. Główne etapy procesu wytłaczania to:

  1. Mieszanie. Proces, w którym następuje połączenie surowców, barwników i dodatków w taki sposób, by uzyskać jednorodną mieszaninę.
  2. Uplastycznianie. Etap, w trakcie którego ślimak uplastyczniający przenosi, wyrównuje i dawkuje materiał przemieszczający się w kierunku głowicy wytłaczarki.
  3. Formowanie. To główna faza procesu, podczas której materiał najpierw trafia do głowicy wytłaczarki, a następnie do matrycy nadającej siatce odpowiedni kształt.
  4. Chłodzenie. Siatka wchodzi w kontakt z wodą, w wyniku czego twardnieje i staje się gotowa do obróbki.
  5. Cięcie. W przypadku siatki o płaskiej powierzchni cięcie następuje w wodzie lub poza wodą.
  6. Suszenie i nawijanie. Na tym etapie następuje usunięcie resztek wody i nawinięcie siatki. Siatki plastikowe mogą mieć różnorodne kształty, kolory, struktury i cechy indywidualne. Istnieją tysiące różnych siatek.

Rozwiązania Netlon — „układ odwrotnych kierunków obrotów”

To rozwiązanie techniczne sprawia, że dwie matryce obracają się w przeciwnych kierunkach. Każda z matryc wyposażona jest w rowki, przez które przepływa stopione tworzywo sztuczne. Dzięki obrotowym matrycom kształt siatki zawsze będzie rombowy.

Net being put in water by machines
Professional building nets being put in water

„System drgań” Trical

W ramach tzw. procesu TRICAL porusza się tylko jedna matryca. Drgania powodują przepływ materiału i kształtowanie pierścieni, które twardnieją do postaci splotów krzyżowych. W efekcie powstaje siatka o kątach mierzących około 90º. Wyprodukowaną siatkę plastikową można poddać kolejnym procesom obróbczym, w znacznym stopniu zmieniającym charakterystykę produktu wyjściowego: orientowaniu, podwójnemu orientowaniu lub laminowaniu.

Procesy poprodukcyjne: orientowanie i podwójne orientowanie

Występujące w siatce plastikowej łańcuchy molekularne polimeru można orientować poprzez rozciąganie w kontrolowanej temperaturze. Proces ten przynosi następujące korzyści:

  • Większa wytrzymałość na rozciąganie
  • Redukcja masy

Orientowanie” to proces, w którym łańcuchy molekularne formowane przez polimery zwrócone w tym samym kierunku są ustawiane w jednej linii. W tym celu siatkę plastikową należy podgrzać do optymalnej, umożliwiającej jej rozciąganie temperatury — wzdłużnie w przypadku „pojedynczo orientowanych” siatek i poprzecznie, gdy chodzi o produkty podwójnie orientowane (BOP). W efekcie siatka staje się znacznie bardziej odporna na rozciąganie, a jednocześnie dużo lżejsza dzięki zmniejszeniu średnicy nici. Procesy te stosowane są podczas wytwarzania produktów do specjalnych zastosowań.

meshes post processes intermas
meshes lamination process intermas

Laminowanie

W przypadku niektórych zastosowań siatka wytłaczana ma za zadanie zwiększać odporność innego materiału. Nazywamy to „laminowaniem”. Technika ta polega na łączeniu siatki plastikowej z jednym lub kilkoma materiałami. Zazwyczaj są to włókniny i folie plastikowe. W połączeniu z nimi siatka sprawdza się jeszcze lepiej. Aby scalić materiały, należy podgrzać je do temperatury optymalnej dla każdego z nich, a następnie sprasować pod wysokim ciśnieniem w celu syntezy rozbitych molekuł. Oprócz technik przedstawionych powyżej firma Intermas realizuje szereg dodatkowych procesów wykończeniowych, które obejmują szeroką gamę produktów.

Mają one ułatwiać stosowanie tych produktów, a jednocześnie zwiększać ich funkcjonalność.

Przykładowo, są to cięcia w kierunku poprzecznym, cięcia matryc, perforacje, zgrzewanie, dodawanie taśm, zszywanie itd. Wszystkie te działania upraszczają stosowanie produktów przez naszych klientów.