Zakupy

Zakupy

Dział ten odpowiada za znajdowanie i integrowanie najlepszych źródeł wszelkich materiałów, wspomagając realizację różnych procesów we wszystkich naszych zakładach na świecie. Selekcjonuje i weryfikuje rozwiązania techniczne oraz dostawców materiałów. Wnosi do firmy innowacje, podnosi jakość, ogranicza koszty i zarządza relacjami, a jednocześnie ogranicza ryzyko i zabezpiecza dostawy. Jednym z jego najważniejszych celów jest wykrywanie i przewidywanie trendów, tak aby unikać zagrożeń związanych ze zmianami rynkowymi.