Zakupy

Zakupy

Dział ten odpowiada za znajdowanie i integrowanie najlepszych źródeł wszelkich materiałów, wspomagając realizację różnych procesów we wszystkich naszych zakładach na świecie. Selekcjonuje i weryfikuje rozwiązania techniczne oraz dostawców materiałów. Wnosi do firmy innowacje, podnosi jakość, ogranicza koszty i zarządza relacjami, a jednocześnie ogranicza ryzyko i zabezpiecza dostawy. Jednym z jego najważniejszych celów jest wykrywanie i przewidywanie trendów, tak aby unikać zagrożeń związanych ze zmianami rynkowymi.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Czytaj więcej