Produkcja

Produkcja

Dział ten jest jednym z zasadniczych elementów naszej głównej działalności. Składa się z profesjonalistów zatrudnionych w 5 ośrodkach produkcyjnych na terenie Europy zajmujących się dostarczaniem klientom gotowych i niezawodnych produktów. W ośrodkach przemysłowych kilka różnych działów współpracuje ze sobą, tak aby zapewniać utrzymanie produkcji na odpowiednim poziomie. Ponadto realizowane procesy projektowe i inżynieryjne bazują na naszym know-how, dzięki czemu spełniają oczekiwania stawiane wobec nich przez klientów.