INTERMAS Runs Live

21 Mar 2019
21 Mar 2019

INTERMAS Runs Live

NOT TRADE FAIRS  Grupai  FILIE  INTERMAS NETS S.A.  CELLOPLAST S.A.S.  NORTENE TECHNOLOGIES S.A.S.  INTERMAS EASTERN EUROPE KFT  INTERMAS POLSKA Sp z o.o.  INTERMAS ITALIA SRL  NOPLEX ARTES GRAFICAS S.L.  INTERMAS NETS USA INC  INTERMAS NETS RECYCLING S.L.U  INTERMAS NETHERDLANDS B.V. 

Related News

Performance of high-quality drainage geocomposites and analysis of the carbon footprint vs. conventional solutions

Dzialalność w branży ogrodniczej podwójnie nagrodzona!

INTERMAS rozwija i wdraża podziemne struktury siatki budowanej przy pomocy technologii eliot