SATYSFAKCJA KLIENTÓW

KLIENT ZNAJDUJE SIĘ W CENTRALNYM PUNKCIE WSZYSTKICH NASZYCH RELACJI

W kontekście wzmożonej konkurencji na światowych rynkach zapewnienie długofalowej satysfakcji klientów stanowi niezwykle ważne zagadnienie dla zapewnienia ich lojalności i rozwoju naszej firmy. Grupa Intermas stara się wciąż odpowiadać na zmieniające się warunki rynkowe, spełniając wymagania i oczekiwania swoich klientów, a nawet zawsze usiłuje je wyprzedzać.

CEL – TRWAŁE RELACJE WSPÓŁPRACY!

› Zaspokojenie oczekiwań zarówno dnia dzisiejszego, jak i jutra
› Zaspokojenie oczekiwań zarówno dnia dzisiejszego, jak i jutra

Grupa Intermas dzieli się ze swoimi dostawcami szczegółową wiedzą na temat bieżącej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań swoich klientów we wszystkich Jednostkach Biznesowych, starając się opracowywać najbardziej odpowiednie rozwiązania spełniające te oczekiwania. W tym celu wszyscy współpracownicy mobilizują się w ramach globalnej strategii dotyczącej obsługi klienta. Zespoły marketingu oraz prac badawczo-rozwojowych współpracują z przedstawicielami działów technicznych w zakresie opracowywania najlepszych rozwiązań odpowiadających bieżącym potrzebom rynków i klientów. Ponadto, wszyscy nasi współpracownicy uczestniczą w programach o charakterze pedagogicznym, dotyczących między innymi naszych relacji handlowych, ale także korzystania z różnego rodzaju nośników komunikacyjnych (katalogi, witryny internetowe) oraz naszych opakowań produktów.

› Wytworzenie relacji długofalowych – analiza oczekiwań klientów
› Wytworzenie relacji długofalowych – analiza oczekiwań klientów

Aby nasze relacje handlowe mogły być trwałe, muszą one być prowadzone w oparciu o nienaganną etykę zawodową. Wszyscy współpracownicy naszej grupy traktują naszych klientów i dostawców jak prawdziwych partnerów, a ponadto corocznie podejmujemy liczne inicjatywy w zakresie organizacji wzajemnych spotkań oraz wymiany informacji. Grupa Intermas oddaje do dyspozycji swoich klientów wszelkiego rodzaju środki umożliwiające łagodzenie i rozstrzyganie ewentualnych sporów na zasadzie mediacji. W regularnych odstępach czasu prowadzimy badania mające na celu określenie poziomu zadowolenia naszych klientów za pośrednictwem ankiety realizowanej co dwa lata wśród klientów 7 jednostek biznesowych.

OPRACOWANIE „DOŚWIADCZENIA Z PRODUKTEM”

Jakość, niezawodność i odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska - wszystkie produkty grupy Intermas stanowią okazję do wykazania się naszą wiedzą i umiejętnościami. W pełni wykorzystujemy siłę i przejrzystość prowadzenia działalności przez międzynarodową grupę przemysłową obecną w ponad 70 krajach świata, natomiast z drugiej strony zapewniamy uwzględnienie wszystkich specyficznych aspektów naszych poszczególnych jednostek biznesowych.

Poza oferowanymi produktami i świadczonymi usługami istnieją silne relacje handlowe, tworzone dzięki najwyższej wydajności i ciągłym wysiłkom podejmowanym przez nasze zespoły pracownicze. Nasze narzędzia B2B są wciąż udoskonalane dla ułatwienia pracy przedstawicieli naszego działu zakupów, a równocześnie grupa Intermas podejmuje wszelkie wysiłki w dziedzinie podnoszenia poziomu zadowolenia użytkowników końcowych jej produktów. Liczne nośniki B2C są opracowywane z myślą o ułatwieniu wykorzystywania naszych produktów przez użytkowników, w szczególności w sektorze ogrodnictwa.

Z myślą o zapewnieniu najwyższej wartości w odniesieniu do oferty naszych produktów, wprowadzamy obecnie system CRM, który będzie wykorzystywany w ramach wszystkich procesów umożliwiających tworzenie materiałów komunikacyjnych oraz oferowanie klientom nie tylko zwykłego produktu, ale długofalowych, przyszłościowych relacji wzajemnej lojalności.Przyszłość nie należy do firm, które jedynie oferują produkty, ale przede wszystkim do przedsiębiorstw dysponujących grupą lojalnych klientów, a także niezbędnymi relacjami handlowymi i informacjami.