INNOWACJE I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE – NARZĘDZIA, KTÓRE NAS WYRÓŻNIAJĄ

Wprowadzanie innowacji i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych to nasze najlepsze narzędzia, umożliwiające wyróżnienie się od firm konkurencyjnych. Dzięki wspólnym wysiłkom naukowców zatrudnionych w naszych laboratoriach, pracowników zespołów marketingu i ich kolegów działających w terenie, grupa Intermas wyróżnia się oryginalną strategią polegającą na corocznym wprowadzaniu licznych innowacji na wszystkich rynkach, na których prowadzi swoją działalność.

INNOWACJA JAKO CZYNNIK CIĄGŁEGO ROZWOJU

› Wspólne wykorzystanie wyników prac badawczych
› Wspólne wykorzystanie wyników prac badawczych

Prowadzenie intensywnych prac badawczych zapewnia naszej firmie stałą przewagę nad konkurencją - grupa podejmuje ważne zobowiązania w dziedzinie podnoszenia jakości i zagadnień zrównoważonego rozwoju, ale nie tylko. Nasze zaangażowanie obejmuje ciągły rozwój wszystkich gam asortymentowych naszych produktów w odniesieniu do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności oraz optymalizacji kosztów we wszystkich Jednostkach Biznesowych. W tym celu każda z nich dysponuje własnym zespołem ds. prac badawczo-rozwojowych, które w niektórych przypadkach są połączone w sieci w celu wspólnej realizacji procesów i projektów prowadzonych przez kilka Jednostek Biznesowych równocześnie.

› Produkty o wysokiej wartości dodanej
› Produkty o wysokiej wartości dodanej

Opracowywanie innowacyjnych produktów jest niezwykle ważne. Niemniej jednak projektowanie produktów zapewniających wysoką wartość dodaną dla naszych klientów może być jeszcze ważniejsze. Jest to jeden z najważniejszych celów grupy Intermas. Kluczowym aspektem naszych procesów innowacyjności oraz prac badawczo-rozwojowych jest zapewnienie produktów prostych, ale o najwyższej jakości. Zarówno jeśli chodzi o sam produkt, jak i jego opakowanie, na wszystkich etapach naszego łańcucha produkcyjnego - począwszy od projektowania aż po dystrybucję produktów - zwracamy szczególną uwagę na kwestie dotyczące zapewnienia łatwości ich użytkowania przez naszych klientów.

JAKOŚĆ – PODSTAWA NASZEJ STRATEGII

› Certyfikaty jakości
› Certyfikaty jakości

Uzyskanie w roku 1994 certyfikatu rejestracji ISO 9001 oraz w roku 2000 certyfikatu ISO 9001:2000 stanowi potwierdzenie naszych zobowiązań jakościowych - głównym celem działalności grupy Intermas jest projektowanie oraz prowadzenie produkcji i sprzedaży siatek z tworzyw sztucznych w sposób zgodny z opracowanymi specyfikacjami oraz wymogami obowiązujących przepisów, zawsze z myślą o zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

W roku 1998 nasza grupa była pierwszą hiszpańską firmą branży tworzyw sztucznych, która uzyskała Certyfikat Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Począwszy od roku 2002 materiały geokompozytowe i geosiatki Intermas uzyskały certyfikat zgodności CE w odniesieniu do różnorodnych zastosowań inżynieryjnych, takich jak instalacje drenażowe (poziome, pionowe i podłużne), filtrowanie oraz separacja pasów drogowych, torów kolejowych, tuneli, rowów itd.