ZARZĄDZANIE

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza pełni kluczową rolę w zakresie definiowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz najważniejszych zasad realizacji tej strategii.

Rada nadzoruje działania wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem w celu zapewnienia przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów oraz dokumentów statutowych spółki, jej regulaminów i wydanych zaleceń.

Odpowiednie zarządzanie Grupy opiera się na lojalny i jawny zwiazek między członkami Rady Nadzorczej i Przedstawicielami poszczeg'ólnych organów zapewnia większą skuteczność działania.

W obecnim systemie kierowanie firmy jest jednoosobowe.

ZARZĄD

Zarząd stanowi najważniejszy i najbardziej widoczny organ zarządzania Grupą. W ujęciu ogólnym zapewnia on realizację celów opracowanych dla poszczególnych krajów. Skład osobowy Zarządu jest następujący:

  • Prezes
  • Dyrektora finansowego i prawny
  • Dyrektorzy jednostki biznesowej

KRAJOWE KOMITETY EKSPLOATACYJNE

Pełnią one podstawowe funkcje w dziedzinie nadzoru i kontroli działalności przedsiębiorstw w poszczególnych krajach, w których Grupa dysponuje oddziałami produkcyjnymi lub dystrybucyjnymi.Komitety koordynują i wspierają realizację założonych celów eksploatacyjnych, przekazują niezbędne informacje i opracowują propozycje przeznaczone dla Zarządu.Skład osobowy każdego Komitetu krajowego jest następujący:

  • Kierownik Zalezni 
  • Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
  • Dyrektor ds. Przemysłu 
  • Dyrektor ds. Zakupów 
  • Dyrektor Finansowy 
  • Dyrektor Marketing