NASZE WARTOŚCI

(copie 1)

Podejście

TWORZENIE WARTOŚCI

• Grupy robocze rozwijały wartości reprezentowane przez personel firmy Intermas

• W celu określenia tej wspólnej drogi chcielibyśmy razem pracować:

• Łącząc nasze energie razem myśląc

• Poprzez projekt ELAN pracujemy skutecznie, aby zrealizować tę misji

Wartości

› Otwartość na świat
› Intermas, firma bogata różnorodnością kulturową, aktywna w zmieniającym się świecie

• Ciekawość
"Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań"

• Różnorodność
"Cenimy to, co nas różni, bo różnorodność to jeden z naszych ważnych aktywów"

• Zdolność do adaptacji
"Potrafimy ocenić, co robimy dobrze, a co wymaga zmiany

› Pasja
› Intermas, firma ceniona za swoją wiedzę specjalistyczną i nastawiona na trwałe partnerstwo

• Przekonanieƒ 

"Jesteśmy przekonani, że nasze wszechstronne rozwiązania są wartościowe dla naszych klientów i partnerów"

• Dynamizm 
"Dążymy do tego, by nasi klienci byli w pełni zadowoleni"

• Ambicja 
"Coraz wyżej stawiamy sobie poprzeczkę"

› Niezawodność
› Intermas, firma dumna ze swej przeszłości i pewnie spoglądająca w przyszłość

• Zaangażowanie
"Staramy się zawsze zrobić więcej, niż obiecaliśmy"

• Wiedza 
"Korzystamy z posiadanej wiedzy i stale dążymy do doskonałości"

• Wiarygodność 
"Naszym klientom, partnerom i pracownikom oferujemy zrównoważone i przyjazne rozwiązania"

WIZJA

› Stać się preferowaną globalną firmą w naszych dziedzinach przemysłu i handlu, dostarczając klientom innowacyjne, zrównoważone i zintegrowane rozwiązania

MISJA

Wymyślać, projektować, produkować i dostarczać najlepsze produkty w dziedzinie siatek plastikowych oraz inne towary wysokiej jakości w odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów i prognozy zmian na rynkach.

Rozwijać silne strategie marek w obszarach naszej działalności: ogrodnictwie, rolnictwie, hodowli organizmów wodnych, geosyntezie i budownictwie, przemyśle i branży opakowaniowej.

Dążyć do stwarzania znakomitych warunków pracy, promować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz nieustannie rozwijać nasze talenty.


Cenić
długofalową współpracę partnerską ze wszystkimi podmiotami, których dotyczy nasza działalność, aby nadal rozwijać się w sposób zrównoważony.