PRACOWNICY / KANDYDACI

NASZ PROCES REKRUTACJI

Najważniejsze bogactwo grupy Intermas stanowią profesjonalne umiejętności jej współpracowników, wykorzystywane w ramach wspólnej organizacji o ludzkich rozmiarach, wspierającej wprowadzanie innowacji i zapewnienie najwyższej jakości usług przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych grup – pracownicy, klienci, dostawcy itd. Nasza grupa wykorzystuje różnorodność swoich specjalności – umożliwiającą wyrażenie i rozwój wszelkiego rodzaju talentów – za pośrednictwem swoich wewnętrznych polityk w dziedzinie szkoleń oraz mobilności.

Utożsamiasz się z naszymi wartościami i zobowiązaniami w dziedzinie zasobów ludzkich? W przypadku kandydatów prawdziwie entuzjastycznych i pełnych motywacji, możliwości zatrudnienia są bardzo liczne.

Dołącz do naszych kandydatów, rejestrując się na stronie Kandydaci.
Wszystkie zgłoszone kandydatury są rozpatrywane, a grupa Intermas zobowiązuje się do kontaktu z Państwem natychmiast, kiedy tylko dostępne będzie stanowisko pracy odpowiadające Państwa profilowi zawodowemu.

Zaloguj się, aby zmienić swoje dane osobowe E-mail *
Hasło *
Aby utworzyć konto, wprowadzić swoje dane do formularza poniżej
Dane osobowe Formułka grzecznościowa *

Nazwisko *

Imię *

Data urodzenia *

Adres
Miasto
Kod pocztowy
Kraj *

telefon
Witryna internetowa
Nazwa użytkownikaE-mail *

Hasło *

Potwierdzenie *

Poszukiwane stanowisko pracy Doświadczenia zawodowe *

Grupa specjalności

Rodzaj umowy
Business Unit
Lokalizacja

Pana/i CV *

List motywacyjny *

Zawiadomienia Stanowiska pracy

* Pole obowiązkowe.

Wszystkie informacje przekazywane przez użytkownika są całkowicie poufne. W żadnym wypadku nie mogą one być sprzedawane, wypożyczane lub przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim, instytucjom lub spółkom handlowym za wyjątkiem przypadku wydania odpowiedniego nakazu przez uprawnione władze sądowe. Dane nie będą wykorzystywane w celu przesyłania jakichkolwiek niezamówionych informacji lub wiadomości rozpowszechnianych masowo.


INTERMAS NET SA, CIF: A61056099

Zebrane informacje podlegają komputerowemu przetworzeniu oraz zostają włączone do zautomatyzowanego pliku.

Celem archiwizacji danych jest zarządzanie relacjami handlowymi oraz informowanie o naszych usługach.

Informacje te nie będą przekazywane osobom trzecim. Masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych kontaktując się z nami pod adresem: 11 Collsabadell Round (PI Collsabadell), 08450 LLINARS del Valles (Barcelona), lub. W uzasadnionych przypadkach możesz również, nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.