MEDIA

Zgodnie z zasadami pełnej przejrzystości, grupa Intermas przekazuje informacje dotyczące swojej działalności wszystkim zainteresowanym przedstawicielom mediów.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje odpowiadające Państwa zainteresowaniom, proszę wypełnić poniższy formularz, aby dołączyć do naszej bazy danych przedstawicieli mediów.

Po zatwierdzeniu danych przez nasz dział prasowy, będą Państwo otrzymywać pocztą e-mail specjalne zawiadomienia, komunikaty lub dokumentację prasową dotyczącą wybranej tematyki.

Zaloguj się, aby zmienić swoje dane osobowe E-mail *
Hasło *
Aby utworzyć konto, wprowadzić swoje dane do formularza poniżej
Dane osobowe Formułka grzecznościowa *

Nazwisko *

Imię *

Nazwa użytkownikaE-mail *

Hasło *

Potwierdzenie *

Media Rodzaj materiałów
Zainteresowania

Nazwa firmy
Pana/i stanowisko
Karta prasowa
telefon
E-mail Pro
Witryna internetowa
Wątek w serwisie Twitter
Captcha *

* Pole obowiązkowe.

Wszystkie informacje przekazywane przez użytkownika są całkowicie poufne. W żadnym wypadku nie mogą one być sprzedawane, wypożyczane lub przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim, instytucjom lub spółkom handlowym za wyjątkiem przypadku wydania odpowiedniego nakazu przez uprawnione władze sądowe. Dane nie będą wykorzystywane w celu przesyłania jakichkolwiek niezamówionych informacji lub wiadomości rozpowszechnianych masowo.


INTERMAS NET SA, CIF: A61056099

Zebrane informacje podlegają komputerowemu przetworzeniu oraz zostają włączone do zautomatyzowanego pliku.

Celem archiwizacji danych jest zarządzanie relacjami handlowymi oraz informowanie o naszych usługach.

Informacje te nie będą przekazywane osobom trzecim. Masz prawo do wglądu i poprawiania swoich danych kontaktując się z nami pod adresem: 11 Collsabadell Round (PI Collsabadell), 08450 LLINARS del Valles (Barcelona), lub. W uzasadnionych przypadkach możesz również, nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.