DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG

KÖZVETLEN KAPCSOLATBAN ÁLLUNK DOLGOZÓINKKAL.

Az Intermas csoport mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy bizalmi kapcsolatot építsen ki minden egyes dolgozójával. Számos konkrét intézkedést hozunk nap mint nap, hogy továbbra is emberi léptékű csoport maradjunk, és megőrizzük fő erősségeinket: a rugalmasságot, a felelősséget és az elkötelezettséget.

BEILLESZKEDÉS ÉS FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉG

› Munkaerő-toborzás, az integráció elősegítése és a holnap szakembereinek a képzése
› Munkaerő-toborzás, az integráció elősegítése és a holnap szakembereinek a képzése

Úgy gondoljuk, hogy az emberi erőforrás a legértékesebb tőkénk, versenyképességünk és sikerünk fő forrása. Ily módon, hűek maradunk eredeti hitvallásunkhoz: hosszú távú, bizalomra, elkötelezettségre, csapatmunkára és igényességre épülő kapcsolatot alakítunk ki alkalmazottainkkal.

› A kompetenciák és az egyéni kezdeményezések értékelése
› A kompetenciák és az egyéni kezdeményezések értékelése

Az Intermas csoport gondot fordít arra, hogy minden csoportvezető - a HR csapatok támogatásával - odafigyeljen közvetlen munkatársai személyes és szakmai fejlődésére. A rendszeres találkozók és évente tartott elbeszélgetések során elkötelezik magukat, hogy elősegítsék alkalmazottaik munkaköri előrehaladását, növeljék műszaki és kapcsolati kompetenciájukat és biztosítsák személyes kibontakozásukat. Ezeknek a téteknek a megvalósításában alapvető szerepe van a képzésnek. A képzésben minden szint részesül, a szakmai karrier egész folyamán, és igazságosan kerül elosztásra Szakterületeink között.

Elősegítjük alkalmazottjaink személyes és szakmai életének az összeegyeztetését, valamint valamennyi alkalmazottunk egyenlőségét.

› Erős vállalati kultúra kialakítása
› Erős vállalati kultúra kialakítása

A Csoporthoz való tartozás érzésének a megerősítése céljából arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy magukévá tegyék értékeinket. A hétköznapokban a Csoport vezetői nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bevonják csapataikat a vállalat sikereibe és értékeljék az egyéni hozzájárulást a globális projekthez.

MEGELŐZÉS ÉS BIZTONSÁG

A személyzet biztonsága állandóan az Igazgatóság és a felsővezetők figyelmének a középpontjában áll. A biztonságnak három fő pillére van:

Kommunikáció és a munkatársak bevonása
› Kommunikáció és a munkatársak bevonása

- Folyamatos kommunikáció és minden szereplő bevonása :

megalakulása óta az Intermas csoport létrehozott egy biztonsági szabályzatot, amit kiterjesztett a csoport valamennyi ipari telephelyére, valamint szabályokat dolgozott ki a kockázatok megelőzésére és a balesetek kezelésére vonatkozóan. Ezenkívül rendszeresen képzéseket és figyelemfelhívó értekezleteket tartanak a helyszínen dolgozó csapatok és a vezetés számára.

A kockázatok felmérése
› A kockázatok felmérése

- Állandó kockázatfelmérés megelőzés céljából: az Intermas csoport rendszeres átvilágításokat szervez és szigorú statisztikai kimutatást biztosít minden biztonsági mutató vonatkozásában. Ezt a felmérést az újonnan felmerülő tétek figyelembe vételével állandóan aktualizálják.

Folyamatos elemzés és javítás
› Folyamatos elemzés és javítás

- A rendszer folyamatos elemzése és javítása :

ezeknek az átvilágításoknak az a célja, hogy fejlessze a javításra és megelőzésre irányuló intézkedéseket, és kiterjessze azokat a Csoport valamennyi Szakterületére és ipari telephelyére.