CSOPORTUNK

A FELÜGYELETI SZERV

Az Felügyeleti Szerv legfontosabb szerepe a vállalati stratégia, valamint e stratégia megvalósításának főbb vonalakban történő meghatározása.

Felügyeli a vállalat vezetésével megbízott személyek munkáját, hogy biztosítsa a törvények, az alapszabály, a szabályzatok és az utasítások betartását.

A Csoport hatékony vezetésének az alapja a vezetők és a Felügyeleti Szerv tagjai közötti sokoldalú kapcsolat. A lojalitás és őszinteség elvén működő információátadás lehetővé teszi a vezetők nagyobb hatékonyságának a biztosítását a Felügyeleti Szerven keresztül.

A Társaság vezetését a jelenlegi rendszerben egy ember végzi.

A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG

A Végrehajtó Bizottság a Csoport vezető és látható szerve. Fő feladata, hogy minden országban biztosítja az kitűzött célok végrehajtását.Tagjai:

  • az Elnök
  • a pénzügyi és jogi igazgató 
  • Üzleti egységek igazgatóit

AZ ORSZÁGOS ÜZEMELTETŐ BIZOTTSÁG

Alapfunkciója a vállalati tevékenységek felügyelete és ellenőrzése azokban az országokban, amelyekben a csoport termelési vagy értékesítési leányvállalattal rendelkezik. Irányítják és támogatják a működési célkitűzéseket, miközben tájékoztatják a Végrehajtó Bizottságot és javaslatokat fogalmaznak meg számára. Tagjai:

  • a Leányvállalat Vezétöj 
  • az Emberi Erőforrás Felelős 
  • az Ipari Felelős 
  • a Beszerzési Felelős 
  • a Pénzügyi Felelős 
  • a Marketing Felelős